सम्पर्क सूचना

क्रमसं0

नाम

दूरभाष / ई मेल

1

श्री अजय कुमार

(अध्यक्ष)

 

-

2

श्री दिनेश कुमार विश्वकर्मा

(अधिशासी अधिकारी)

 

nppballia@gmail.com

3

नगर पालिका कार्यालय

nppballia@gmail.com

श्री अजय कुमार

(अध्यक्ष)


News and Updates

@2019-2021 Nagar Palika Parishad Ballia Uttar Pradesh, India

All Right reserved Developed and maintained by Fageocad Systems Pvt Ltd,Email-info@fageosystems.in